HOME > 교회소개 > 오시는 길

오시는 길대중교통안내

일반 버스 3, 8, 5-2, 8-1, 9-3, 11-1, 11-2, 11-3, 4425, 5625, 5713
좌석 버스 900,1650
마을버스 5-1, 5-3, 6-2, 7

정보

E-mail nspcch@hanmail.net
Tel 031-383-4765
Fax 031-383-4766

경기도 안양시 동안구 경수대로 885 (비산동) TEL. 031-383-4765 ㅣ 개인정보관리 책임자 : 안석원
Copyright by Namseoul Pyongchon Presbyterian Church. All Right Reserved.